Dydaktyka

Przedmiot

Rok

Koordynator przedmiotu

Osoba odpowiedzialna w ZakładzieStacjonarne I stopnia

Badania fizykalne

I

dr Agnieszka Lipiec 

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

dr hab.  Bożena Czarkowska – Pączek

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Badania naukowe w pielęgniarstwie

II

dr Mariusz Panczyk 

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia

mgr Aleksandra Pawlak

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

II

dr  Bartosz Foroncewicz

Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

 mgr Alicja Wieczorek

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

II

mgr Alicja Mikulska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

mgr Alicja Mikulska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

III

dr Katarzyna Broczek

Klinika Geriatrii 

mgr Dorota Pytka

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Opieka paliatywna

III

dr Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

dr Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

 


Stacjonarne II stopnia

Badania naukowe w pielęgniarstwie

I i II

dr Mariusz Panczyk

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia

dr Małgorzata Beata Rutkowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Farmakologia kliniczna

I

dr Ewa Hryniewiecka

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

dr Ewa Hryniewiecka

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Opieka długoterminowa geriatryczna

I

mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Rehabilitacja i usprawnianie w geriatrii

I

dr Katarzyna Wesołowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

dr Katarzyna Wesołowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

 

                                                                             

Niestacjonarne II stopnia

Nowoczesne metody diagnostyki kardiologicznej

II

dr n. med. Ewa Hryniewiecka

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

  dr n. med. Ewa Hryniewiecka

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

 

Dzienniczek umiejętności praktycznych - licencjat