Dydaktyka

Przedmiot

Rok

Koordynator przedmiotu

Osoba odpowiedzialna w Zakładzie

Stacjonarne I stopnia

Badania fizykalne

I

dr Agnieszka Lipiec 

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

dr hab.  Bożena Czarkowska – Pączek

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Badania naukowe w pielęgniarstwie

II

dr Mariusz Panczyk 

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia

mgr Aleksandra Pawlak

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

II

dr  Bartosz Foroncewicz

Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

 mgr Alicja Wieczorek

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

II

mgr Alicja Mikulska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

mgr Alicja Mikulska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

III

dr Katarzyna Broczek

Klinika Geriatrii 

mgr Dorota Pytka

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Opieka paliatywna

III

dr Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

dr Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

 

Stacjonarne II stopnia

Badania naukowe w pielęgniarstwie

I i II

dr Mariusz Panczyk

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia

dr Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Opieka długoterminowa geriatryczna

I

mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Rehabilitacja i usprawnianie w geriatrii

I

dr Katarzyna Wesołowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

dr Katarzyna Wesołowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

 


Niestacjonarne II stopnia

Badania naukowe w pielęgniarstwie

I

dr Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

dr Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Zakres tematyczny prac dyplomowych

Prace licencjackie

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
kierownik: Dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek

Promotor

Zakres tematyczny

dr Joanna Bieniek

Geriatria

dr Aneta Brayer

Pediatria

mgr Michał Dąbrowski

Interna, Kardiologia

mgr Izabella Machaj

Interna, Kardiologia, Transplantologia

mgr Diana Merta-Krawczyk

Geriatria, Opieka paliatywna

mgr Alicja Mikulska

Pediatria, Interna

mgr Maria Nowak

Pediatria

mgr Agnieszka Nerek

Pediatria

mgr Małgorzata Papiernik

Pediatria, Chirurgia

mgr Aleksandra Pawlak

Opieka paliatywna, Interna, Geriatria, Kazuistyka

mgr Dorota Pytka

Geriatria, Interna

dr Natalia Sak-Dankosky

Interna   oraz Anestezjologia i Intensywna Terapia

dr Lena Serafin

Opieka paliatywna

mgr Renata Sowińska

Interna, Transplantologia, Nefrologia

mgr Elżbieta Wawiórko

Interna, Chirurgia

mgr Alicja Wieczorek

Interna

mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska

Opieka długoterminowa, Geriatria, Opieka paliatywna

Prace magisterskie 

Promotorem prac może być osoba posiadająca tytuł co najmniej dr


Promotor

Zakres tematyczny

dr n. o zdr. Joanna Bieniek

Geriatria

dr Aneta Brayer

Pediatria, Kształcenie podyplomowe pielęgniarek

 i położnych

dr Natalia Sak-Dankosky

Interna, Anestezjologia i Intensywna Terapia,

Patient-Centered Care  (Opieka skoncentrowana na pacjencie),

 Family-Centered Care (Opieka uwzględniająca rodzinę pacjenta),

Holistyka, Evidence-Based Nursing

 (Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych).

dr n. o zdr. Katarzyna Wesołowska-Górniak               

 

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych, Fizjologia wysiłku fizycznego,

Fizjoterapia, Aktywność ruchowa, Geriatria

 

 

Zarządzenie Nr 117/2018 Rektora WUM w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Procedury finansowania leczenia poekspozycyjnego [plik do pobrania, PDF, 2,26 MB]

Dzienniczek umiejętności praktycznych - licencjat 2017

Przykładowe pytania testowe na egzamin teoretyczny dla studentów III roku studiów licencjackich [plik do pobrania]