Dydaktyka

Przedmiot

Rok

Koordynator przedmiotu

Osoba odpowiedzialna w Zakładzie

Stacjonarne I stopnia

Badania fizykalne

I

dr Agnieszka Lipiec 

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

dr hab.  Bożena Czarkowska – Pączek

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Badania naukowe w pielęgniarstwie

II

dr Mariusz Panczyk 

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia

mgr Aleksandra Pawlak

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

II

dr  Bartosz Foroncewicz

Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

 mgr Alicja Wieczorek

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

II

mgr Alicja Mikulska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

mgr Alicja Mikulska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

III

dr Katarzyna Broczek

Klinika Geriatrii 

mgr Dorota Pytka

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Opieka paliatywna

III

dr Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

dr Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

 

Stacjonarne II stopnia

Badania naukowe w pielęgniarstwie

I i II

dr Mariusz Panczyk

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia

dr Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Opieka długoterminowa geriatryczna

I

mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Rehabilitacja i usprawnianie w geriatrii

I

dr Katarzyna Wesołowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

dr Katarzyna Wesołowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

 


Niestacjonarne II stopnia

Badania naukowe w pielęgniarstwie

I

dr Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

dr Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Zakres tematyczny prac dyplomowych

Prace licencjackie

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
kierownik: Dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek

Promotor

     Zakres tematyczny

 

 

dr Joanna Bieniek

 

Geriatria

dr Aneta Brayer

 

Pediatria

mgr Michał Dąbrowski

 

Interna, Kardiologia

mgr Izabella Machaj

 

Interna, Kardiologia, Transplantologia

mgr Diana Merta-Krawczyk

 

Geriatria, Opieka paliatywna

mgr Alicja Mikulska

 

Pediatria, Interna

mgr Maria Nowak

 

Pediatria

mgr Agnieszka Nerek

 

Pediatria

mgr Małgorzata Papiernik

 

Pediatria, Chirurgia

mgr Aleksandra Pawlak

 

Opieka paliatywna, Interna, Geriatria, Kazuistyka

mgr Dorota Pytka

 

Geriatria, Interna

dr Natalia Sak-Dankosky

 

Interna   oraz Anestezjologia i Intensywna Terapia

 

dr Lena Serafin

 

Opieka paliatywna, Holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym,

Holistyczna opieka nad pacjentem w opiece długoterminowej

mgr Renata Sowińska

 

Interna, Transplantologia, Nefrologia

mgr Elżbieta Wawiórko

 

Interna, Chirurgia

mgr Alicja Wieczorek

 

Interna

mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska

 

Opieka długoterminowa, Geriatria, Opieka paliatywna

Prace magisterskie 

Promotorem prac może być osoba posiadająca tytuł co najmniej dr


Promotor

Zakres tematyczny

 dr n. o zdr. Joanna Bieniek

Geriatria

  dr Aneta Brayer

Pediatria, Kształcenie podyplomowe pielęgniarek

 i położnych

  dr Natalia Sak-Dankosky

Interna, Anestezjologia i Intensywna Terapia,

Patient-Centered Care  (Opieka skoncentrowana na pacjencie),

 Family-Centered Care (Opieka uwzględniająca rodzinę pacjenta),

Holistyka, Evidence-Based Nursing

 (Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych).

   dr n. o zdr. Lena   Serafin                                                              

Opieka paliatywna, 

Zarządzanie i organizacja pracy w pielęgniarstwie/psychologia     pracy,

Kształcenie pielęgniarek i adaptacja zawodowa,

Evidence Based Nursing  Practice - praktyka pielęgniarska oparta na  dowodach naukowych.

 

   dr n. o zdr. Katarzyna Wesołowska-  
  Górniak               

 

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych, Fizjologia wysiłku fizycznego,

Fizjoterapia, Aktywność ruchowa, Geriatria

Zarządzenie Nr 117/2018 Rektora WUM w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Procedury finansowania leczenia poekspozycyjnego [plik do pobrania, PDF, 2,26 MB]

Dzienniczek umiejętności praktycznych - licencjat 2017

Przykładowe pytania testowe na egzamin teoretyczny dla studentów III roku studiów licencjackich [plik do pobrania]