Pracownicy

Kierownik:

dr hab. n. med. Bożena Czarkowska - Pączek                                 
bozena.czarkowska-paczek@wum.edu.pl                       
Patologia


Asystenci:                                                                       

dr Katarzyna Wesołowska-Górniak                                     
katarzyna.wesolowska-gorniak@wum.edu.pl                       
Rehabilitacja i usprawnianie w geriatrii   
     

                                                           

dr Lena Serafin                                    
lena.serafin@wum.edu.pl                       
Opieka paliatywna
                  
Badania naukowe w pielęgniarstwie

                                                                                                          

  Wykładowcy:                                                                   

     

 

 

 

 

 

 

 

dr Aneta Brayer
aneta.brayer@wum.edu.pl
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

 


dr Natalia Sak - Dankosky                                    
natalia.sak-dankosky@wum.edu.pl                       
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo interistyczne

 

                                                             


mgr Alicja Mikulska             
alicja.mikulska@wum.edu.pl
Pediatria i pielęgniarstwo
pediatryczne

mgr Maria Nowak
maria.nowak@wum.edu.pl         
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

mgr Małgorzata Papiernik
malgorzata.papiernik@wum.edu.pl
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne


mgr Agnieszka Nerek
agnieszka.nerek@wum.edu.pl
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

 

dr Joanna Bieniek
joanna.bieniek@wum.edu.pl
Geriatria i pielęgniarstwo geriatrycznemgr Dorota Pytka

dorota.pytka@wum.edu.pl
Geriatria i pielęgniarstwo
geriatryczne


mgr Elżbieta Wawiórko
elzbieta.wawiorko@wum.edu.pl
Choroby wewnętrzne i
pielęgniarstwo internistycznemgr Alicja Wieczorek
alicja.wieczorek@wum.edu.pl
Choroby wewnętrzne i
pielęgniarstwo internistyczne

 mgr Izabella Machaj
izabella.machaj@wum.edu.pl
Choroby wewnętrzne i
pielęgniarstwo internistyczne

 


mgr Michał Dąbrowski
michal.dabrowski@wum.edu.pl
Choroby wewnętrzne i
pielęgniarstwo internistyczne


mgr Renata Sowińska
renata.sowinska@wum.edu.pl
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne


mgr Halina Zmuda - Trzebiatowska
halina.zmuda-trzebiatowska@wum.edu.pl
Opieka paliatywna
Opieka długoterminowa geriatryczna


mgr Aleksandra Pawlak
aleksandra.pawlak@wum.edu.pl
Opieka paliatywna

Badania naukowe w pielęgniarstwie

 

            


                                      

Doktoranci:


mgr Nicole Mazur
nicole.mazur@wum.edu.pl
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne


mgr Anna Sadowska
anna.kaczynska2@wum.edu.pl
Geriatria i pielęgniarstwo
geriatryczne


mgr Karolina Kruszewska
karolina.kruszewska@wum.edu.pl
Opieka paliatywna

 

 

Starszy referent:

 mgr Arleta Majchrzak

arleta.majchrzak@wum.edu.pl

 Danuta Ryszewska

danuta.ryszewska@wum.edu.pl