Strona główna

  Kierownik Zakładu


dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek


 


Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego


ul. Erazma Ciołka 27 pokój 106 I piętro 01-445 Warszawa


tel./fax. (022) 836-09-72


zpk@wum.edu.pl