Strona główna

   p.o. Kierownika Zakładu dr n. med. Ewa Kądalska


 


Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego


ul. Erazma Ciołka 27 pokój 106 I piętro 01-445 Warszawa


tel./fax. (022) 836-09-72


zpk@wum.edu.pl