Aktualności

Do wszystkich zajęć prowadzonych w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego uwaga:

Na zajęcia praktyczne prowadzone w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego student jest zobowiązany:

  • stawić się na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć (odbiór przez prowadzącego z holu zakładu i przejście do szatni);
  • być w pełnym umundurowaniu zawodowym oraz zmienić obuwie; 
  • przestrzegać dyscypliny (spóźnienie 15-minutowe oznacza nie zaliczenie zajęć);
      Bez wcześniejszego porozumienia z prowadzącym zajęcia nie wolno zmieniać grup i dnia odbywania zajęć.