Aktualności

Egzamin poprawkowy z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego

odbędzie się dnia 06.09.2018 (czwartek) o godz. 10 w sali 102 przy ul. Ciołka 27 (1 piętro)

Uwaga studenci II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Uwaga studenci II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Zajęcia z Nowoczesnych Metod Diagnostyki Kardiologicznej będą odbywać się w sali seminaryjnej  Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, ul. Nowogrodzka 59, pawilon 8, piętro 1, sala nr 1 (w tym samym miejscu co zajęcia z Farmakologii klinicznej)

IV OGÓLNOPOLSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA KLINICZNEGO - PROFILAKTYKA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM serdecznie zaprasza na IV Studenckie Dni Pielęgniarstwa Klinicznego 2017 - Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych, które odbędą się 25 maja 2017 r., w sali nr 8 im. prof. J. Zaorskiego, w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM. Patronat nad wydarzeniem objął J.M. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś i Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski. Czytaj dalej »

OGŁOSZENIA

UWAGA

PRZYPOMINAMY, ŻE W PRZYNOSZONYCH INDEKSACH W CELU WPISANIA OCEN 

MUSI BYĆ WPISANY PRZEDMIOT, DANE WYKŁADOWCY ORAZ LICZBA GODZIN Z DANEGO PRZEDMIOTU Czytaj dalej »

Obrony rozpraw doktorskich

 Mamy przyjemność oznajmić, że 25  października 2016 roku, w sali nr 8 CBI,

   odbyły się dwie publiczne obrony rozpraw doktorskich naszych Doktorantek-

mgr Katarzyny Pawłowskiej  Czytaj dalej »

KONFERENCJA

                                                    ----------------------------------------------------------------------------

UWAGA Czytaj dalej »

Wykłady

Przypominamy, że obecność na wykładach jest o b o w i ą z k o w a.

Usprawiedliwioną nieobecność na wykładach, student zgłasza wykładowcy,

który ustali formę zaliczenia.

Uwaga: Dotyczy wszystkich zajęć prowadzonych w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego

Na zajęcia praktyczne prowadzone przez wykładowców z Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego student jest zobowiązany:

  • stawić się  15 minut przed rozpoczęciem zajęć (z holu studenci zostaną zaprowadzeni do szatni);
  • być w pełnym umundurowaniu zawodowym oraz zmienić obuwie; 
  • przestrzegać dyscypliny (spóźnienie 15-minutowe oznacza niezaliczenie zajęć);
      Bez wcześniejszego porozumienia z prowadzącym zajęcia nie wolno zmieniać grup i dnia odbywania zajęć.