Dydaktyka

Przedmiot

Rok

Koordynator przedmiotu

Osoba odpowiedzialna w Zakładzie

Stacjonarne I stopnia

Badania fizykalne

I

dr Agnieszka Lipiec 

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

dr hab.  Bożena Czarkowska – Pączek

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Badania naukowe w pielęgniarstwie

II

dr Mariusz Panczyk 

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia

mgr Aleksandra Pawlak

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

II

dr  Bartosz Foroncewicz

Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

 mgr Alicja Wieczorek

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

II

mgr Alicja Mikulska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

mgr Alicja Mikulska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

III

dr Katarzyna Broczek

Klinika Geriatrii 

mgr Dorota Pytka

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Opieka paliatywna

III

dr Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

dr Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

 

Stacjonarne II stopnia

Badania naukowe w pielęgniarstwie

I i II

dr Mariusz Panczyk

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia

dr Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Opieka długoterminowa geriatryczna

I

mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Rehabilitacja i usprawnianie w geriatrii

I

dr Katarzyna Wesołowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

dr Katarzyna Wesołowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

 


Niestacjonarne II stopnia

Badania naukowe w pielęgniarstwie

I

dr Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

dr Lena Serafin

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Zakres tematyczny prac dyplomowych

  STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Promotor

Zakres tematyczny

dr Aneta BrayerPediatria
mgr Michał DąbrowskiInterna, Kardiologia 
mgr Izabella MachajInterna, Kardiologia, Transplantologia
mgr Alicja MikulskaPediatria, Interna
mgr Maria NowakPediatria
mgr Małgorzata PapiernikPediatria, Chirurgia
mgr Aleksandra PawlakOpieka paliatywna, Interna, Geriatria, Kazuistyka
mgr Dorota PytkaGeriatria, Interna
mgr Renata SowińskaInterna, Transplantologia, Nefrologia
mgr Elżbieta WawiórkoInterna, Chirurgia
mgr Alicja WieczorekInterna
mgr Halina Zmuda-TrzebiatowskaOpieka długoterminowa, Geriatria, Opieka paliatywna
mgr Karolina Kruszewska(doktorantka)Leczenie ran przewlekłych, Opieka paliatywna
mgr Anna Kaczyńska (doktorantka)Geriatria, Interna, Pediatria
mgr Nicole Mazur(doktorantka)Interna

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

UWAGA! W PRZYPADKU PRACY MAGISTERSKIEJ OPIEKUNEM MOŻE BYĆ OSOBA POSIADAJĄCA STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA LUB WYŻEJ.

Promotor

Zakres tematyczny

dr n. o zdr. Joanna Bieniek

Geriatria

dr Aneta Brayer

Pediatria, Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

dr Natalia Sak-Dankosky

 

dr Lena Serafin

Opieka paliatywna

dr n. o zdr. Katarzyna Wesołowska-Górniak

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych, Fizjologia wysiłku fizycznego, Fizjoterapia, Aktywność ruchowa, Geriatria,

Dzienniczek umiejętności praktycznych - licencjat 2013

Dzienniczek umiejętności praktycznych - licencjat 2017

Przykładowe pytania testowe na egzamin teoretyczny dla studentów III roku studiów licencjackich [plik do pobrania]