Zaproszenie na Konferencję

Aktywność po transplantacji nerki lub wątroby i psychofizyczne determinanty udziału w życiu społecznym i zawodowym”

9 LISTOPADA 2018


 PLAKAT KONFERENCYJNY, PDF, 4 MB

                     Rejestracja uczestników do 30.10.2018 r., na adres zpk.konferencja@wum.edu.pl, w tytule proszę wpisać udział_bierny_imię_nazwisko. W treści maila proszę podać imię, nazwisko, zawód, w przypadku studentów kierunek i rok studiów

      KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA

 

09.11.2018, sala 8, Centrum Biblioteczno – Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

08:00 – 09:00 – Rejestracja uczestników.

09:00 – 09:10 – Uroczyste otwarcie konferencji.

09:10 – 09:35 –  prof. Roman Danielewicz „Przeszczepianie jako metoda z wyboru leczenia niewydolności narządów. Ograniczenia aktywności zawodowej 
po przeszczepieniu z punktu widzenia chirurga.”

09:35 – 10:00 – prof. Magdalena Durlik:  „Leczenie immunosupresyjne po transplantacji 
i wynikające z niego ograniczenia aktywności zawodowej.”

10:00 – 10:25 – dr hab. Bartosz Foroncewicz: „Odległe wyniki leczenia po przeszczepieniu nerek.”

10:25 – 10:50 – dr hab. Michał Ciszek: „Odlegle wyniki leczenia po przeszczepieniu wątroby.”

10:50 – 11:15 – prof. Joanna  Bugajska: „Adaptacja do aktywności zawodowej po transplantacji nerki lub wątroby.”

11:15 – 11:40 – mgr Elżbieta Włodarczyk: „Udzielanie świadczeń emerytalnych i rentowych, porównanie wyników w Polsce na przestrzeni lat, porównanie z krajami UE.”

11:40 – 12:05 – dr Wojciech Boratyński:  „Aspekty ekonomiczne związane z powrotem do aktywności zawodowej po transplantacji.”

12:05 – 12:30 – dr Grażyna Wójcik:  „Rola pielęgniarki opieki długoterminowej w opiece nad pacjentem po transplantacji nerki i wątroby.”

12:30 – 13:00– Przerwa obiadowa

13:00 – 13:25 – mgr Magdalena Federowicz: „Rola fizjoterapeuty w leczeniu po transplantacji nerki lub wątroby.”

13:25 - 13:50 – dr Katarzyna Wesołowska-Górniak:  „Prezentacja ankiety dotyczącej czynników sprzyjających podjęciu pracy zawodowej po transplantacji.”

13:50 - 14:15 – mgr Jacek Gierus:  „Psychologiczne aspekty powrotu do aktywności zawodowej po transplantacji.”