Dla Studentów


UWAGA STUDENCI III ROKU

TEORETYCZNY EGZAMIN DYPLOMOWY

ODBĘDZIE SIĘ

19 CZERWCA 2018 ROKU

W GODZ. 15:15-17:45 

AULA B - Centrum Dydaktyczne


POPRAWKOWY TEORETYCZNY EGZAMIN DYPLOMOWY

ODBĘDZIE SIĘ

25 CZERWCA

W GODZ. 8:00-11:00

 SALA 119 -  Centrum Biblioteczno InformacyjneBARDZO WAŻNE!!!!!!!!!

Szanowni Studenci

W przypadku studiowania w/g indywidualnego toku studiów,

student powinien ustalić zaliczenie przedmiotu

z wykładowcą min.

2 tygodnie wcześniej.

--------------------------------

Dopuszcza się odrabianie zajęć tylko w przypadku choroby,

potwierdzonej zwolnieniem lekarskim

dostarczonym w terminie

i ustalenie z wykładowcą terminu odrobienia zajęć.Szanowni Państwo,

rozpoczęła się rekrutacja dla studentów na studia w ramach programu
Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019. Wiadomość dostępna zarówno na stronie
WNoZ jak i na facebooku.


Termin zgłaszania dokumentów aplikacyjnych:  od 11 GRUDNIA 2017 do 15
STYCZNIA 2018. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Współpracy
z Zagranicą - Rektorat WUM, pokój 619 lub na stronie internetowej Działu
Współpracy z Zagranicą w zakładce Erasmus+
https://zagranica.wum.edu.pl/node/251


Dzięki zaangażowaniu Pani Dominiki Robak, ruszyła angielska wersja
strony internetowej https://wnoz.wum.edu.pl/en
Jest to dodatkowa możliwość zamieszczania informacji o projektach
międzynarodowych.

UWAGA

SZANOWNI STUDENCI

ZWRACAMY SIĘ DO PAŃSTWA Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O ZAŁATWIENIE WSZYSTKICH BIEŻĄCYCH SPRAW W NASZYM ZAKŁADZIE

DO DNIA

29 GRUDNIA 2017 ROKU, DO GODZ. 10:00PRZYPOMINAMY, ŻE W PRZYNOSZONYCH INDEKSACH W CELU WPISANIA OCEN 

MUSI BYĆ WPISANY PRZEDMIOT, DANE WYKŁADOWCY ORAZ LICZBA GODZIN Z DANEGO PRZEDMIOTUWAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA

ORAZ II ROKU II STOPNIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

ZARÓWNO PYTANIA JAK I REGULAMIN

ZNAJDZIECIE PAŃSTWO  NA STRONIE WNoZ W ZAKŁADCE 

DYDAKTYKA - PIELĘGNIARSTWO - DYPLOMOWANIE


INFORMACJE O ZALICZENIACH  ZNAJDUJĄ SIĘ  W ZAKŁADKACH

DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW