Zarys działalności

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego jest jedną z 5  jednostek Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Jak sama nazwa wskazuje jesteśmy  Zakładem prowadzącym ze studentami  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Kierunku Pielęgniarstwo zajęcia kliniczne zarówno w szpitalach klinicznych jak i innych placówkach świadczących usługi medyczne takich jak hospicja, zakłady opieki leczniczej, domy spokojnej starości.

Oprócz zajęć praktycznych nasi nauczyciele prowadzą wykłady i seminaria.