Opieka długoterminowa geriatryczna

Zajęcia prowadzi mgr Halina Zmuda – Trzebiatowska

Kontakt: halina.zmuda-trzebiatowska@wum.edu.pl

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 

UWAGA!

Szanowni Studenci uprzejmie informuję, że zagadnienia omawiane w czasie seminarium są następnie kontynuowane na zajęciach praktycznych, co wymaga zachowania podziału na grupy zgodnie z planem zajęć.

W związku z powyższym nie ma możliwości realizowania zajęć z inną grupą niż tą, do której zostaliście przypisani zgodnie z planem zajęć.

W sytuacjach wyższej konieczności (choroba, inne zdarzenie losowe) można dokonać zamiany grupy (po wcześniejszym porozumieniu się z prowadzącym zajęcia) na zasadzie wymiany osób między grupami z zachowaniem zasady, że liczebność grup seminaryjnych jak również grup na zajęciach praktycznych nie ulega zmianie.

 

 

Literatura obowiązkowa:

1.      Kędziora – Kornatowska K., Muszalik M., Skolmowska E.(red.): Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Podręcznik dla studiów medycznych. WL PZWL, Warszawa 2010

2.      Wieczorowska-Tobis K., Talarska D.: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

3.      Aktualne przepisy prawne dot. udzielania świadczeń i finansowania opieki długoterminowej, opieki geriatrycznej i paliatywno-hospicyjnej.

Literatura uzupełniająca:

1.      Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P.: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Wyd. Termedia, Poznań 2012:11–23

  1. Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M. (red.): Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Wyd. Czelej, Lublin 2007
  2. de Walden-Gałuszko K., Kaptacz A. (red.): Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005