Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Zajęcia praktyczne odbywają się w:

  • Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym Bonifratów przy ul. Sapieżyńskiej 3, zajęcia prowadzi 
    dr Joanna Bieniek