Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Zajęcia praktyczne odbywają się w:

  • Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74, zajęcia prowadzi
    mgr Dorota Pytka oraz mgr Anna Kaczyńska (zajęcia odbywają się w Oddziale 7)
  • Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym Bonifratów przy ul. Sapieżyńskiej 3, zajęcia prowadzi 
    dr Joanna Bieniek