Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Zajęcia praktyczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia odbywają się w:

Zajęcia praktyczne dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia odbywają się w:

  • Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci ul. Żwirki i Wigury 63a, zajęcia prowadzi mgr Alicja Mikulska, mgr Agnieszka Nerek
  • Klinice Pediatrii ul. Żwirki i Wigury 63a, zajęcia prowadzi: dr Aneta Brayer i mgr Agnieszka Nerek

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8 od spotkania z wykładowcą w holu głównym Szpitala Pediatrycznego przy ul. Żwirki i Wigury 63a przy rejestracji głównej.

Literatura obowiązkowa:
1. Pawlaczyk B. (red.): Pielęgniarstwo pediatryczne. PZWL, Warszawa 2013
2. Radzikowski A., Banaszkiewicz A.: Pediatria pediatryczne. Urban & Partner, Wrocław 2006
3. Kaczmarski M., Piskorz-Ogórek K. (re.): Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia. „Help-Med”, Kraków 2014
4. Szczapa J.: Neonatologia. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:
1. Albrecht P.: Gastroenterologia dziecięca. Poradnik lekarza praktyka. Czelej, Lublin 2014
2. Cepuch G., Perek M..: Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu. PZWL, Warszawa 2012
3. Cepuch G., Krzeszowska B., Perek M., Twarduś K.: Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego. PZWL, Warszawa 2011
4. Krawczyński M.: Propedutyka pediatrii. PZWL, Warszawa 2009
5. Kawalec W. (red.): Pediatria (T 1,T 2). PZWL, Warszawa 2013
6. Muscari M. E., Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Czelej, Lublin 2005
7. Pietrzyk J. J., Szajewska H., Mrukowicz J., ABC zabiegów w pediatrii. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010
8. Strobel S., Marks S.D., Smith P.K., El Habbal M.H., Spitz L.: Choroby wieku dziecięcego. PZWL, Warszawa 2010
9. Woynarowska B.: Profilaktyka w pediatrii. PZWL, Warszawa 2008