Konferencje, szkolenia, zjazdy

----------------------------------------------------------------------------

UWAGA

 

IV Ogólnopolskie Dni Pielęgniarstwa Klinicznego

Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych

25 maja 2017

sala 8 im. prof. J. Zaorskiego,

Centrum Biblioteczno – Informacyjne

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 63, Warszawa

Patronat Honorowy


J.M. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś


Rektor

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu

Organizator

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoProgram Konferencji:

08:15 – 09:00 – Rejestracja uczestników

09:00 – 09:15 – Uroczyste otwarcie konferencji

09:15 – 11:15 – Sesja Ekspertów

09:15 – 09:45 „Cukrzyca Kiłą XXI wieku”. Dr hab. n. med. Leszek Czupryniak. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

09:45 – 10:15 „Medycyna XXI wieku”. Prof. dr hab. Leszek Pączek. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

10:15 – 10:45 „Nadciśnienie tętnicze - największe zagrożenie dla zdrowia publicznego”. Prof. dr hab. med. Zbigniew A. Gaciong, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego    Angiologii, Warszawski  Uniwersytet Medyczny

10:45 – 11:15 "POChP jako choroba cywilizacyjna: czynniki ryzyka, epidemiologia, następstwa ogólnoustrojowe i profilaktyka". Dr hab. n. med.Tadeusz Przybyłowski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny


11:15 – 11:30 – Przerwa kawowa / Sesja Plakatowa

11:45 – 13:15 – Sesja Otwarta

13:15 – 14:00 – Przerwa obiadowa

14:00 – 15:45 – Sesja Studencka

15:45 – 16:15 – Podsumowanie konferencji, wręczenie nagród

Informacja dla autorów:

OCZEKUJEMY NA PRACE ORYGINALNE ORAZ OPISOWE

TERMIN SKŁADANIA STRESZCZEŃ - 24.04.2017 r.

Streszczenia wraz z formularzem zgłoszeniowym prosimy przesyłać na adres sdp2017@wum.edu.pl w tytule umieszczając dane autora i pracy

(imię_nazwisko_tytuł pracy_rodzaj sesji)

Wszystkie informacje oraz formularze zgłoszeniowe będą umieszczane na bieżąco na stronie Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego

http://zpk.wum.edu.pl/ w zakładce „Konferencje”

Przygotowanie prac:

Streszczenie może zawierać maksymalnie 250 słów, czcionka „12” Times New Roman, interlinia 1,5 pkt. Tekst powinien być wyjustowany oraz sprawdzony pod względem ortograficznym.

W abstrakcie należy umieścić:

1.  Tytuł prezentacji – czcionka pogrubiona

2.  Autor/autorzy, student (uczelnia, kierunek), zawód (miejsce pracy)

3. Treść abstraktu należy przygotować według następującego podziału :

A. Praca badawcza:

wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki badań, wnioski.

B. Praca opisowa:

wstęp, cel pracy, rozwinięcie, podsumowanie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac

 Zgłoszenia do udziału biernego w konferencji będą przyjmowane od 24.04.2017. 


FORMULARZ REJESTRACJI [pobierz plik]


Wytyczne do sesji Plakatowej:

 

Format: A2-A0

 

Czcionka: czytelna, zawierająca polskie znaki, rozmiar tekstu jednolitego co najmniej 20 pkt.oraz adekwatnie większy dla tytułu i nagłówków.

 

Odstęp: podwójny

 

Technika wykonania: dowolna, z uwzględnieniem wartości estetycznej i informacyjnej

 

Powinien zawierać:

 

- Tytuł oraz autorów

 

- Afiliację

 

- Krótkie streszczenie - maksymalnie 120 słów

 

- Metodologię

 

- Dane i wyniki - najlepiej w formie graficznej

 

- Wnioski


-----------------------------------------------------------------------

OGÓLNOPOLSKIE STUDENCKIE DNI PIELĘGNIARSTWA KLINICZNEGO PEDIATRIA

DZIECKO WOBEC ZAGROŻEŃ CYWILIZACYJNYCH XXI WIEKU

22 kwietnia 2016 godz. 9


sala nr 8 Centrum Biblioteczno – Informacyjne WUM

ul. Żwirki i Wigury 63 Warszawa

Szczegółowy program konferencji dostępny tutaj

________________________________________________________________

Konferencje Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego:

 •  XIII Kongres Pielęgniarek Polskich pt: ,,Przyszłość Pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj” 15.09.2016
 •  Międzynarodowy Dzień Pielegniarki pt. "Praktyka Pielęgniarskie - Kierunki Rozwoju"    18.05.2016
 •  Ogólnopolskie Studenckie Dni Pielęgniarstwa Klinicznego - "Pediatria-Dziecko wobec zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku" 22.04.2016    
 •   Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki "Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian" - Efektywna opieka pielęgniarska i racjonalne koszty 15.05.2015
 • Ból i cierpienie w praktyce klinicznej 20.05.2015
 • Problemy Współczesnego Pielęgniarstwa 1.03.2013
 • Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii 6 - 7.12.2012
 • Wizerunek Pielęgniarki XXI Wieku 12.10.2012
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Astma - Alergia - POChP. Chory - Lekarz - Pielęgniarka. Edukacja Chorych 25 - 28.06.2008
 • XX - lecie Warszawskiego Hospicjum Społecznego 9.11.2007
 • IV Warszawskie Spotkanie Edukacyjne. Astma - Alergia - POChP. Chory - Lekarz - Pielęgniarka 3.03.2007