Konferencje, szkolenia, zjazdy
Aktywność po transplantacji nerki lub wątroby i psychofizyczne determinanty udziału w życiu społecznym i zawodowym”

9 LISTOPADA 2018


 PLAKAT KONFERENCYJNY, PDF, 4 MB

                 


Program Konferencji Naukowo - Szkoleniowej

09.11.2018, sala 8, Centrum Biblioteczno – Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

08:00 – 09:00 – Rejestracja uczestników.

09:00 – 09:10 – Uroczyste otwarcie konferencji.

09:10 – 09:35 –  prof. Roman Danielewicz „Przeszczepianie jako metoda z wyboru leczenia niewydolności narządów. Ograniczenia aktywności zawodowej
po przeszczepieniu z punktu widzenia chirurga.”

09:35 – 10:00 – prof. Magdalena Durlik:  „Leczenie immunosupresyjne po transplantacji
i wynikające z niego ograniczenia aktywności zawodowej.”

10:00 – 10:25 – dr hab. Bartosz Foroncewicz: „Odległe wyniki leczenia po przeszczepieniu nerek.”

10:25 – 10:50 – dr hab. Michał Ciszek: „Odlegle wyniki leczenia po przeszczepieniu wątroby.”

10:50 – 11:15 – prof. Joanna  Bugajska: „Adaptacja do aktywności zawodowej po transplantacji nerki lub wątroby.”

11:15 – 11:40 – mgr Elżbieta Włodarczyk: „Udzielanie świadczeń emerytalnych i rentowych, porównanie wyników w Polsce na przestrzeni lat, porównanie z krajami UE.”

11:40 – 12:05 – dr Wojciech Boratyński:  „Aspekty ekonomiczne związane z powrotem do aktywności zawodowej po transplantacji.”

12:05 – 12:30 – dr Grażyna Wójcik:  „Rola pielęgniarki opieki długoterminowej w opiece nad pacjentem po transplantacji nerki i wątroby.”

12:30 – 13:00– Przerwa obiadowa

13:00 – 13:25 – mgr Magdalena Federowicz: „Rola fizjoterapeuty w leczeniu po transplantacji nerki lub wątroby.”

13:25 - 13:50 – dr Katarzyna Wesołowska-Górniak:  „Prezentacja ankiety dotyczącej czynników sprzyjających podjęciu pracy zawodowej po transplantacji.”

13:50 - 14:15 – mgr Jacek Gierus:  „Psychologiczne aspekty powrotu do aktywności zawodowej po transplantacji.”

WSZYSTKIM ZAPROSZONYM GOŚCIOM, STUDENTOM I UCZESTNIKOM 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W NASZEJ KONFERENCJI

________________________________________________________________

Konferencje Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego

 • VI Ogólnopolskie Dni Pielęgniarstwa Klinicznego pt: "Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych" 25.05.2017
 • XIII Kongres Pielęgniarek Polskich pt: ,,Przyszłość Pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj” 15.09.2016
 •  Międzynarodowy Dzień Pielegniarki pt. "Praktyka Pielęgniarskie - Kierunki Rozwoju"    18.05.2016
 •  Ogólnopolskie Studenckie Dni Pielęgniarstwa Klinicznego - "Pediatria-Dziecko wobec zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku" 22.04.2016   
 • Konferencja Naukowo - Szkoleniowa z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki "Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian" - Efektywna opieka pielęgniarska i racjonalne koszty 15.05.2015
 • Ból i cierpienie w praktyce klinicznej 20.05.2015
 • Problemy Współczesnego Pielęgniarstwa 1.03.2013
 • Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii 6 - 7.12.2012
 • Wizerunek Pielęgniarki XXI Wieku 12.10.2012
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Astma - Alergia - POChP. Chory - Lekarz - Pielęgniarka. Edukacja Chorych 25 - 28.06.2008
 • XX - lecie Warszawskiego Hospicjum Społecznego 9.11.2007
 • IV Warszawskie Spotkanie Edukacyjne. Astma - Alergia - POChP. Chory - Lekarz - Pielęgniarka 3.03.2007