Aktualności

Sekretariat czynny dla studentów w godz. 8 - 12:30

Egzamin poprawkowy z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego

odbędzie się dnia 06.09.2018 (czwartek) o godz. 10 w sali 102 przy ul. Ciołka 27 (1 piętro)

OGŁOSZENIA


UWAGA

DNIA 6 LIPCA SEKRETARIAT NIECZYNNY.

JESTEŚMY NA CZEPKOWANIU


Czytaj dalej »

Wykłady

Przypominamy, że obecność na wykładach jest o b o w i ą z k o w a.

Usprawiedliwioną nieobecność na wykładach, student zgłasza wykładowcy,

który ustali formę zaliczenia.

Uwaga: Dotyczy wszystkich zajęć prowadzonych w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego

Na zajęcia praktyczne prowadzone przez wykładowców z Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego student jest zobowiązany:

  • stawić się  15 minut przed rozpoczęciem zajęć (z holu studenci zostaną zaprowadzeni do szatni);
  • być w pełnym umundurowaniu zawodowym oraz zmienić obuwie; 
  • przestrzegać dyscypliny (spóźnienie 15-minutowe oznacza niezaliczenie zajęć);
      Bez wcześniejszego porozumienia z prowadzącym zajęcia nie wolno zmieniać grup i dnia odbywania zajęć.