Strona główna


 

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Bożena Czarkowska - Pączek

Sekretariat: Aleksandra Bogdał, Danuta Ryszewska