Główne Osiągnięcia

Osiągnięcia Naukowe Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego:


  • Publikacja naukowa "Activities of daily living decrease serum levels of C-reactive protein in elderly adults but not in young and middle-aged adults" Journal of the American Geriatric Society, 2016, 64(4), 883-4. IF=3,842
    Wyniki zawarte w pracy mają bardzo duże znaczenie praktyczne. Wskazują, że stężenie białka C-reaktywnego w surowicy, które związane jest z patologicznym starzeniem się, jest niższe u osób charakteryzujących się większą aktywnością dnia codziennego wyrażoną liczbą kroków.
  • Publikacja naukowa: "Inflammatory Markers Change with Age, but do not Fall Beyond Reported Normal Ranges" Arch Immunol Ther Exp, 2016, 64(3), 249-54. IF=2,84
    Wyniki zawarte w pracy przyczyniają się do lepszego poznania zagadnień zdrowego starzenia się.
  • Konferencja krajowa z udziałem co najmniej 5 jednostek "Ból i cierpienie w praktyce klinicznej".
    Konferencja stanowiła platformę do wymiany doświadczeń związanych z terapią przeciwbólową i opieką paliatywną. Była miejscem prezentacji dorobku studentów uczelni medycznych.