Dla Studentów

Szanowni Państwo,

rozpoczęła się rekrutacja dla studentów na studia w ramach programu
Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019. Wiadomość dostępna zarówno na stronie
WNoZ jak i na facebooku.


Termin zgłaszania dokumentów aplikacyjnych:  od 11 GRUDNIA 2017 do 15
STYCZNIA 2018. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Współpracy
z Zagranicą - Rektorat WUM, pokój 619 lub na stronie internetowej Działu
Współpracy z Zagranicą w zakładce Erasmus+
https://zagranica.wum.edu.pl/node/251


Dzięki zaangażowaniu Pani Dominiki Robak, ruszyła angielska wersja
strony internetowej https://wnoz.wum.edu.pl/en
Jest to dodatkowa możliwość zamieszczania informacji o projektach
międzynarodowych.

UWAGA

SZANOWNI STUDENCI

ZWRACAMY SIĘ DO PAŃSTWA Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O ZAŁATWIENIE WSZYSTKICH BIEŻĄCYCH SPRAW W NASZYM ZAKŁADZIE

DO DNIA

21 GRUDNIA 2017 ROKU, DO GODZ. 11:00PRZYPOMINAMY, ŻE W PRZYNOSZONYCH INDEKSACH W CELU WPISANIA OCEN 

MUSI BYĆ WPISANY PRZEDMIOT, DANE WYKŁADOWCY ORAZ LICZBA GODZIN Z DANEGO PRZEDMIOTUWAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA

ORAZ II ROKU II STOPNIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

ZARÓWNO PYTANIA JAK I REGULAMIN

ZNAJDZIECIE PAŃSTWO  NA STRONIE WNoZ W ZAKŁADCE 

DYDAKTYKA - PIELĘGNIARSTWO - DYPLOMOWANIE


Wszystkim studentom życzymy   sukcesów w Nowym 2018 Roku

Podobny obraz
INFORMACJE O ZALICZENIACH  ZNAJDUJĄ SIĘ  W ZAKŁADKACH

DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW