Zarys działalności

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego jest jedną z 5 jednostek Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału Nauki
o Zdrowiu.

Jak sama nazwa wskazuje jesteśmy  Zakładem prowadzącym ze studentami  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Kierunku Pielęgniarstwo zajęcia kliniczne zarówno w szpitalach klinicznych, jak i innych placówkach świadczących usługi medyczne takich jak hospicja, zakłady opieki leczniczej, domy spokojnej starości.

Oprócz zajęć praktycznych nasi nauczyciele prowadzą wykłady i seminaria.

Mamy własną pracownię Technik Pielęgniarskich, wyposażoną w nowoczesny sprzęt, w której prowadzimy zajęcia praktyczne z geriatrii.

Nasi pracownicy mogą się poszczycić  wieloma  publikacjami z wysokim IF.