Rocznik 2016

 1.   Celińska, A. Kaczyńska, M. Panczyk · [...] · J. Gotlib   „Ocena poziomu wiedzy pacjentów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu na temat przyczyn powstawania niedosłuchu” [Assessment of knowledge of patients of the institute of physiology and pathology of hearing about causes of hearing loss] Pielęgniarstwo Polskie 2016 (60); 2, s. 175-9

2.     A. Kapusta, A.  Kaczyńska · M. Panczyk · [...] · J. Gotlib  „Ocena wiedzy pacjentek oddziału chirurgicznego na temat zasad samoopieki po zabiegu mastektomii „[Knowledge of post mastectomy self-care principles among female patients of the surgical department] 2016

3.       D. Pytka, B. Czarkowska-Pączek „Zakażenie CMV u osób w wieku podeszłym”, Przegląd Lekarski 2016(73);4  

4.       M. Hreńczuk, H. Zmuda-Trzebiatowska  „Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń i pielęgnowanie chorego z ranami przewlekłymi” Egzamin magisterski z pielęgniarstwa: repetytorium z zakresu wiedzy 2016/rozdz. 9

5.       A. Mikulska „Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego” Egzamin magisterski z pielęgniarstwa: repetytorium z zakresu wiedzy 2016/rozdz. 10

6.       A. Wieczorek „Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą” Egzamin magisterski z pielęgniarstwa: repetytorium z zakresu wiedzy 2016/rozdz. 11

7.       M. Hreńczuk, A. Wieczorek „Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek”  ” Egzamin magisterski z pielęgniarstwa: repetytorium z zakresu wiedzy 2016/rozdz. 13

8.       D. Pytka „Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi” Egzamin magisterski z pielęgniarstwa: repetytorium z zakresu wiedzy 2016/rozdz. 14

9.    H. Zmuda-Trzebiatowska „Opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane” Egzamin magisterski z pielęgniarstwa: repetytorium z zakresu wiedzy 2016/rozdz. 15.

10.   K. Wesołowska, B. Czarkowska-Paczek, A. Wirkowska "Activities of Daily Living Decrease Serum Levels of C-Reactive Protein in Elderly Adults but Not in Young and Middle-Aged Adults" JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY 2016 (64); 4 IF 3,842

11.   R. Szpakowski , P. Zając , G. Dykowska , Z. Sienkiewicz , A. Augustynowicz , A. Czerw „Labour migration of Polish nurses: a questionnaire survey conducted with the Computer Assisted Web Interview technique” Human Resources for Health 2016 (14);1

12.   R. Szpakowski , P. Zając , G. Dykowska „Ocena zasobów ludzkich ochrony zdrowia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem migracji zagranicznej pielęgniarek i lekarzy na tle zmian demograficznych. Analiza danych zastanych” Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2016 (6);1

13. E.Hryniewiecka , J.Żegarska , D. Żochowska  , R. Jaźwiec , A. Borowiec , E. Samborowska,  W. Tszyrsznic , M. Dadlez , L. Pączek „Hydroxylated, Hydroxymethylated, Dihydroxylated, and Trihydroxylated Cyclosporine Metabolites Can Be Nephrotoxic in Kidney Transplant Recipients” TRANSPLANTATION PROCEEDINGS 2016, 48(5)

14. J. Żegarska , E. Hryniewiecka , D. Żochowska , E. Samborowska , R. Jaźwiec , A. Borowiec,  W. Tszyrsznic,  A. Chmura , S. Nazarewski , M. Dadlez , L. Pączek

“Tacrolimus Metabolite M-III May Have Nephrotoxic and Myelotoxic Effects and Increase the Incidence of Infections in Kidney Transplant Recipients” 2016, 48; (5)

15. D. Żochowska, J. Żegarska, E. Hryniewiecka, E. Samborowska , R. Jaźwiec, W. Tszyrsznic,  A. Borowiec, M. Dadlez, L. Pączek „Determination of Concentrations of Azathioprine Metabolites 6-Thioguanine and 6-Methylmercaptopurine in Whole Blood With the Use of Liquid Chromatography Combined With Mass Spectrometry” Transplant Recipients” 2016, 48; (5)

16. Gilbert A., Wyczałkowska-Tomasik A., Zendzian-Piotrowska M., Czarkowska-Pączek B. "Training differentailly regulates elastin level and proteolysis in skeletal and heart muscles and aorta in healthy rats"  Biology Open 2016,5;(5)

17. Przyszlak M., Zmuda-Trzebiatowska H. "Pielęgnacja skóry u pacjentów z ranami, nietrzymaniem moczu, stomią jelitową oraz żywionych dojelitowo" 2016, 7;(1)

18.  Belowska J., Panczyk M., Zarzeka A., Samoliński Ł., Żmuda-Trzebiatowska H., Kot-Doniec B., Gotlib J. "Analysis of attitudes of nurses towards using scientific literature in everyday clinical practice"  INTED2016 Proceedings  Wydawca: Valencia, Spain, IATED Academy, 2016 (s. 3603 - 3596 )

19. Aleksandra Wyczałkowska-Tomasik, Bożena Czarkowska-Pączek, Magdalena Zielenkiewicz, Leszek Pączek "Inflammatory Markers Change with Age, but do not Fall Beyond Reported Normal Ranges" Archivum Immunology Therapy Experimental 2016

20. Aleksandra Wyczałkowska-Tomasik, Bożena Czarkowska-Pączek, Joanna Giebułtowicz, Piotr Wroczyński, Leszek Pączek "Age-dependent increase in serum levels of indoxyl sulphate and p-cresol sulphate is not related to their precursors: Tryptophan and tyrosine" Geriatrics & Gerontology International 2016

21. Maria Przyszlak , Maria Nowak, Barbara Kot-Doniec, Izabela Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk  Ocena kształcenia podyplomowego pielęgniarek w oparciu o realizację kursu specjalistycznego "Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego" Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia 2016

22. Gołębiowski M., Gotlib J., Hreńczuk M., Janiszewska E., Kacprzak G., Kosson D., Mikulska A., Panczyk M., Pytka D., Sienkiewicz Z., Topka-Cyganecka Paulina, Wieczorek A., Zegarow P., Zmuda-Trzebiatowska H.  Egzamin magisterski z pielęgniarstwa : repetytorium z zakresu wiedzy Czarkowska-Pączek Bożena (redaktor naukowy)  Wydawca: Wrocław, Edra Urban & Partner, 2016 ,230 s.

23.  Włodarska Anna, Doboszyńska Anna "Zespół obturacyjnego bezdechu sennego u dzieci - Obstructive sleep apnoea syndrome in children" Medycyna Rodzinna Peadiatrics & Family Medicine 2016, 3(12); s.242-248