Rocznik 2011

Posłuszna D., Doboszyńska A .: Ocena stanu odżywienia u chorych na POCHP, wpływ diety na ryzyko wystapienia choroby. Lek w Polsce 1/2011 (10): 30-35

Rudnicka L ., Kurzeja M., Rakowska A.: Criteria for diagnosing pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus by reflectance confocal microscopy. Skin Research and Technology 1/2011: 1-8

Rudnicka L ., Olszewska M., Kurzeja., Walecka I.: The application of in vivo reflectance confocal microscopy in dermatology. Przegląd Dermatologiczny 4/2011 (97): 281-289

Pytka D., Doboszyńska A. : Smoking among patients of selected specialist clinics of Miedzylesie Specialist Hospital in Warsaw. Przegląd Lekarski 5/2011 (68): 243-247

Rudnicka L ., Kardynał A.: Monoterapia rytuksymabem w pęcherzycy liściastej. Przegląd Dermatologiczny 3/2011 (98): 255-265

Rudnicka L ., Majsterek M., Szymańska E., Maj M.: The usefulness of high frequency ultrasonography in dermatological practice--ultrasound features of selected cutaneous lesions. Polski Merkuriusz Lekarski 31/2011 (181): 37-40

Kieczka K. : Odpowiedzialność zawodowa. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 1/2011 (11): 10-11

Rudnicka L ., Olszewska M., Rakowska A., Słowińska M.: Trichoscopy update 2011. Journal of Dermatological Case Reports 4/2011 (5): 82-88

Kozłowska L., Pietruk K., Pawłowska K ., Pawelczyk B.: Jeevoday- dom nadziei dla trędowatych, W drodze do brzegu życia, 2011; (8) Białystok:199-204

Doboszyńska A .: Helen Bridge i Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. Magazyn pielęgniarki i położnej 9/2011

Pytka D., Doboszyńska A .: Smoking among patients of selected specialist clinics of Miedzylesie Specialist Hospital in Warsaw. Przegl Lek. 2011;68(5):243-7.

Posłuszna D., Doboszyńska A .: Assessment of nutritional status of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and the impact of diet on COPD risk. Pneumonol Alergol Pol. 2011;79(2):109-15. Review. Polish.