Rocznik 2012

Wilmont A ., Doboszyńska A., Pieluszkowe zapalenie skóry. Pediatria i Medycyna Rodzinna 3/12: 272- 274

Pawłowska K., Doboszyńska A .: Oczekiwania środowiska pielęgniarskiego wobec procesu kształcenia. Pielęgniarstwo XXI wieku 1/2012: 15-18

Rudnicka L .: Treatment of systemic sclerosis complications: what to use when first-line treatment fails--a consensus of systemic sclerosis experts. The Journal of Rheumatology 1/2012: 42-55

Rudnicka L ., Olszewska M., Rakowska A., Czuwara J., Kowalska-Olędzka E., Warszawik O., Słowińska M.: Trichoscopy of cicatricial alopecia. Journal of Drugs in Dermatology 6/2012: 753-758 

Kozłowska L .: Błędy przedlaboratoryjne - transport materiału do badań (cz.2). Sztuka Pielęgnowania 1/2012: 9

Kozłowska L .: Błędy przedlaboratoryjne - diagnostyka krwi i moczu. Sztuka Pielęgnowania 1/2012: 11-12

Kozłowska L., Pawłowska K .: Czerwony Krzyż. Sztuka Pielęgnowania 1/2012: 30 

Kozłowska L., Pawłowska K., Pietruk K ., Doboszyńska A.: Postrzeganie hospicjum przez społeczeństwo. Sztuka Pielęgnowania 1/2012: 20-21

Kozłowska L., Pawłowska K .: Wprowadzenie do opieki paliatywnej. Sztuka Pielęgnowania 1/2012: 25

Kozłowska L., Pawłowska K .: Wyjątki z życia Cicely Saunders. Sztuka Pielęgnowania 1/2012: 26-27

Kozłowska L., Pawłowska K .: Myśli kilka o Florence Nightingale. Sztuka Pielęgnowania 1/2012: 28-29

Kozłowska L., Pawłowska K .: Pielęgniarstwo przednowoczesne. Sztuka Pielęgnowania 1/2012: 30-31;

Rudnicka L ., Łukomska M.: Zakażenie skóry głowy Alternaria u pacjenta z łysieniem plackowatym. Współistnienie lub przyczynowy związek? Journal of Dermatological Case Reports 1/2012: 120-124

Kozłowska L ., Doboszyńska A.: Mobbing w grupie zawodowej pielęgniarek. Problemy Pielęgniarstwa 4/2012: 524-528

Rudnicka L. , Olszewska M., Rakowska A., Kowalska-Olędzka E.: Black dots’ seen under trichoscopy are not specific for alopecia areata. Clinical and Experimental Dermatology 6/2012: 615-619

Rudnicka L. , Traczewski P.: Briakinumab for the Ttreatment of Plaque Proriasis. BioDrugs 1/2012: 9-20

Doboszyńska A., Kozłowska L .: Nurses nonverbal methods of communicating with patients in the terminal phase. International Journal of Palliiative Nursing 1/2012: 40-46

Rudnicka L ., Rakowska A., Słowińska M., Kowalska-Olędzka E.: Pierwotne łysienie bliznowaciejące. Przegląd Dermatologiczny 1/2012: 241-251  

Kałędkiewicz E., Doboszyńska A .: Dietoprofilaktyka raka jelita grubego. Onkologia w Praktyce Klinicznej 5/2012: 171-177

Nowak M ., Frydrysiak A., Graczyńska T.: Wady Genetyczne Dziecko z Chorobą Canavan. Magazyn Pielęgniarki i Położnej  1/2012: 9

Doboszyńska A. , Maciuk M., Kuniszyk-Jóźkowiak W., Maciuk M.: Analysis of lung auscultatory phenomena using the Wigner-Ville Distribution. Annales UMCS Informatica 1/2012: 7-16

Rudnicka L ., Kardynał A., Sicińska J., Olszewska M.: Rituxinab monotherapy in patients with pemphigus foliaceus as first line therapy: Clinical, immunologi8c and confocal microscopy evaluation. Journal of The American Academy of Dermatology 4/2012: 105

Rudnicka L ., Justyna Sicińska J., Maj M., Słowińska M., Rutkowski P.: Influence of smoking and alcohol consumption on melanoma. Journal of The American Academy of Dermatology 4/2012: 145

Pytka D., Doboszyńska A ., Syryło A.: Ocena stanu psychofizycznego pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Caritas" Archidiecezji Warszawskiej. Zdrowie Publiczne 2/2012: 155-159

Pawłowska K., Doboszyńska A .: Oczekiwania środowiska pielęgniarskiego wobec procesu kształcenia, Pielęgniarstwo XXI wieku 3/2012:15-18

Kozłowska L., Pawłowska K., Doboszyńska A .: „Wizerunek pielęgniarki XXI wieku” Medycyna Dydaktyka Wychowanie 10/2012: 22-23

Wilmont A., Doboszyńska A .: Prawa dziecka w szpitalu. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 10/2012: 6-7

Wilmont A. : VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Interdyscyplinarne aspekty opieki w zdrowiu i chorobie, Impuls. Biuletyn Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 7-8\2012:6

Wilmont A., Doboszyńska A .: Dobro dziecka najważniejsze. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 4\2012: 6-8