Rocznik 2013

Serafin L., Pawłowska K. , Doboszyńska A., Kądalska E.: Etyczne aspekty zawodu pielęgniarki. Koncepcja etyki pielęgniarskiej według Helen Bridge a współczesne wartości. Pielęgniarstwo wczoraj, dziś, jutro 2/2013: 23 - 29

Wilmont A ., Doboszyńska A.: Historia pediatrii. Sztuka Pielęgnowania, 2/2013: 28-29

Haliasos E. C, Rudnicka L ., Kerner Miryam, Jaimes-Lopez N.: Dermoscopy for the Pediatric DermatologistPart I: Dermoscopy of Pediatric Infectious andInflammatory Skin Lesions and Hair Disorders. Pediatric Dermatology 30/2013: 163-171

Rudnicka L ., Rakowska A., Olszewska M.: Trichoscopy How It May Help the Clinician. Dermatologic Clinics 31/2013: 29
Rakowska A., Slowinska M., Olszewska M., Rudnicka L .: New Trichoscopy Findings in Trichotillomania: Flame Hairs, V-sign,Hook Hairs, Hair Powder, Tulip Hair. Acta Dermato - Venerologica 93/2013: 1-4

Rudnicka L ., Rakowska A., Kurzeja M., Olszewska M.: Hair Shafts in TrichoscopyClues for Diagnosis of Hair and ScalpDiseases. Dermatologic Clinics 1/2013: 695-708

Glinkowski W., Pawłowska K., Kozłowska L .: Telehealth and Telenursing Perception and Knowledge Among University Students of Nurrsing in Poland. Telemedicine and e-Health 7/2013: 1-7 

Kałędkiewicz E ., Lange E.: Znaczenie wybranych związków pochodzenia roślinnego w diecie zapobiegającej chorobom nowotworowym. Postępy Fitoterapii 1/2013: 42-47

Kałędkiewicz E ., Doboszyńska A.: Ortoreksja na tle innych zaburzeń odżywiania. Forum Medycyny Rodzinnej 6/2013: 307-315

Serafin L., Pawłowska K .: Standardy kształcenia pielęgniarek 1928 vs. 2013. Sztuka Pielęgnowania 2/2013: 26-27

Rudnicka L ., Menzies S.W., Moloney F. J., Byth K., Avramidis M., Argenziano G. i inni. Dermoscopic Evaluation of Nodular Melanoma. JAMA Dermatology 6/2013: 699-709

Mękal D .: Ocena i porównanie stanu odżywienia u chorych na POChP i u chorych na twardzinę układową. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 3/2013: 131

Rutkowski P., Wysocki P.J., Nowecki Z. I., Rudnicka L . i inni: Czerniaki skóry - zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w 2013 roku. Przegląd Dermatologiczny 1/2013: 1-15

Kardynał A., Rudnicka L .: Zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w czerniaku skóry. Przegląd Dermatologiczny 4/2013: 1-15

Rudnicka L ., Slowinska M.: 35-letnia kobieta z nadmiernym wypadaniem włosów. Medycyna Praktyczna 2/2013: 112-114

Mękal D ., Doboszyńska A., Świetlik E.: Porównanie stanu odżywienia, czynności układu oddechowego w dwóch chorobach układowych z zajęciem układu oddechowego. Congressus Dietetica 2/2013: 32-33

Borkowska B., Kardynał A., Słowińska M., Maj M., Sicińska J., Czuwara J., Piekarczyk E., Szymańska E., Kurzeja M., Warszawik-Hendzel O., Jasińska M., Walecka I., Wiergowska A., Łebkowski Ł., Ługowska I., Rutkowski P., Olszewska M., Rudnicka L. : Czerniak u osób korzystających z urządzeń opalającychemitujących promienie UV (solariów). Przegląd Dermatologiczny 6/2013: 345-352

Serafin L., Pawłowska K., Kądalska E .: Problemy Współczesnego Pielegniarstwa. Medycyna Dydaktyka Wychowanie 45/2013: 16-17