Rocznik 2014

Gotlib J., Rebel I., Stachacz G., Kaczyńska A ., Belowska J., Panczyk M.: Ocena zadowolenia studentów z kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Wydziale Nauki o Zdrowiu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doniesienia wstepne. Studia medyczne 30/2014: 84-89

Kaczyńska A ., Broczek K., Sienkiewicz Z., Gotlib J.: Rola instytucji rządowych i organizacji pozarządowych w propagowaniu wiedzy na temat choroby Alzheimera w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Zdrowie publiczne 124/2014: 215-219

Belowska J., Panczyk M., Sienkiewicz Z., Kaczyńska A ., Gotlib J.: Analiza opinii i postaw studentów Pielęgniarstwa wobec przestrzegania praw pacjenta w Polsce. Zdrowie publiczne 124/2014: 209-214

Gotlib J., Belowska J., Kaczyńska A ., Panczyk M.: ilościowa i jakościowa analiza streszczeń prac prezentowanych podczas jednej z lokalnych konferencji przeznaczonych dla pielęgniarek - wskazówki do programów kształcenia przed- i podyplomowego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 12/2014: 9-27

Bojanowska M., Hreńczuk M., Sowińska R ., Jonas M., Matłosz B., Małkowski P.: Wiedza na temat przeszczepiania nerki u pacjentów oczekujących na transplantację. Problemy Pielęgniarstwa 4/2014: 1-6

Gilbert A., Czarkowska-Pączek B ., Deptała A.: Wysiłek fizyczny w prewencji i leczeniu raka jelita grubego. Przegląd Lekarski 11/2014: 969-972

Mękal D ., Doboszyńska A., Kądalska E ., Świetlik E., Rudnicka L.: Nutritional Status In Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Systematic Scleroderma: Two Systemic Diseases Involving the Respiratory System. Advances in Experimental Medicine and Biology 1/2014: 45-49

Czarkowska-Pączek B. , Zendzian-Piotrowska M., Gala K, Pączek L.: One session of exercise or endurance training does not influence serum levels of irisin in rats. Journal of physiology and pharmacology 65/2014: 449-454

Kałedkiewicz E ., Doboszyńska A.: Wpływ sposobu żywienia na wznowę chorób nowotworowych. Forum Medycyny Rodzinnej 1/2014: 181-210

Mikulska A., Papiernik M .: Niedrożność nosa u dzieci. Magzany Pielęgniarki i Położnej 10/2014: 20-21

Stelmach-Goldys A., Czarkowska-Pączek B .,Wyczalkowska-Tomasik A., Pączek L.: Serum cystatin C and serum and urine NGAL in the kidneyfunction assessment of patients with MGUS. European Journal of Haematology 1/2014: 1-7