Rocznik 2015

Gocel M., Kaczyńska A ., Belowska J., Zarzeka A., Stachacz G., Król A., Gotlib J.: Ocena wiedzy członków rodzin na temat praw pacjenta w stanie nagłego zagrożenia życia leczonego w oddziale intensywnej terapii. Pielęgniarstwo XXI wieku 1/2015: 5-10

Gwarda K., Sienkiewicz Z., Kaczyńska A ., Gotlib J.: Zespół wypalenia zawodowego wśród personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w oddziałach intensywnej terapii. Pielęgniarstwo XXI wieku 2/2015: 56-60

Różalska E., Kaczyńska A ., Belowska J., Pańczyk M., Zarzeka A., Dykowska G., Sienkiewicz Z., Gotlib J.: Ocena wiedzy pielęgniarek na temat szczepień ochronnych. Pielęgniarstwo XXI wieku 51/2015: 11 - 17  

Stelmach - Gołdyś A., Czarkowska - Pączek B ., Wyczałkowska - Tomasik A., Pączek L.: Serum cystatin C and serum and urine NGAL in the kidney function assessment of patients with MGUS. European Journal of Haematology 94/2015: 162-168

Mękal D ., Doboszyńska A., Kądlaska E., Świetlik E., Rudnicka L.: Nutritional Status in Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Systemic Sclerosis: Two Systemic Diseases Involving the Respiratory System. Advances in Experimental Medicine and Biology 840/2015: 

Zarzeka A., Belowska J., Pańczyk M., Zmuda - Trzebiatowska H ., Kot-Doniec B., Gotlib J.: Willingnes to take part in post-graduate courses regarding medical law in group of Polish nurses during specialization. Archives of Medical Science 11/2015: 64-65

Szpakowski R., Zając P ., Dykowska G.: Pediatria Polska 6/2015: 485-489

Szpakowski R., Maślinska M., Dykowska G., Zając P .: Analysis of information on rheumatology from a selected Internet forum in the context of the need for telemedicine solutions. Reumatologia 5/2015: 260-267

Belowska J., Panczyk M., Zarzeka A., Zmuda - Trzebiatowska H ., Kot-Doniec B., Gotlib J.: Wiedza i postawy pielęgniarek po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego z pielęgniarstwa epidemiologicznego wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych — doniesienie wstępne. Problemy Pielęgniarstwa 2/2015: 150-159

Gotlib J., Belowska J., Zmuda - Trzebiatowska H ., Kot-Doniec B., Panczyk M., Zarzeka A.: Ocena wiedzy i postaw pielęgniarek na temat praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych. Problemy Pielęgniarstwa 2/2015: 177-182

Wyczałkowska-Tomasik A., Czarkowska-Pączek B ., Zielenkiewicz M., Pączek L.: Inflammatory Markers Change with Age, but do not Fall Beyond Reported Normal Ranges. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 63/2015: 1-8

Oskroba A., Kądalska E., Pytka D .: Educational needs of chronic obstructive pul-monary disease patients treated at the De-partment of Internal Medicine, Pulmonology and Allergology of the Military Medical Institute. 2/2015: 37-43

Pytka D., Kądalska E., Zmuda - Trzebiatowska H .: Assessment elements of physical performance and cognitive functions in patients at the “Cari-tas” Healthcare Centre of the Archdiocese of Warsaw, and of residents of the Community Mutual Aid Centre in Szczytno, the Jerzy Lanc branch in Piasutno. Journal of Public Health. Nursing and Medical Rescue 2/2015: 50-58

Bojanowska M., Hreńczuk M., Sowińska R ., Jonas M., Matłosz B., Małkowski P.: Wiedza na temat przeszczepiania nerki u pacjentów oczekujących na transplantację. Problemy Pielęgniarstwa 22/2015: 420-425

Włodarska A ., Olejniczak D.: Suplementacja witaminą D u kobiet w okresie ciąży. Położna. Nauka i praktyka 2/2015: 16-20