Dydaktyka medyczna

Dydaktyka medyczna 2017/2018


mgr Alicja Wieczorek alicja-wiecz@tlen.pl
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
Katedra i Klinika i Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
ul. Banacha 1a
(semestr I i II)

mgr Michał Dąbrowski  michal.dabrowski.com@gmail.com
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 
Katedra i Klinika i Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii 
ul. Banacha 1a 
(semestr I i II)

dr Aneta Brayer mail: abray@op.pl
Klinika  Pediatrii
ul. Żwirki i Wigury 63A
(semestr I i II)

mgr Małgorzata Papiernik mail: mpapiernik@vp.pl
Klinika Pneumonologii i Chorób Alergicznych Katedry Pediatrii
ul. Żwirki i Wigury 63A
(semestr I i II)

mgr Maria Nowak mail: marianowak1@tlen.pl
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii
ul.  Żwirki i Wigury 63A
(semestr I i II)

mgr Alicja Mikulska mail: alicja.mikulska@wum.edu.pl
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A
(semestr I i II)

dr Katarzyna Wesołowska-Górniak mail: wesolowska-katarzyna@wp.pl
Rehabilitacja i usprawnianie w geriatrii
Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza
ul. Wołoska 139
( semestr II)