Dydaktyka medyczna

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Dydaktyka medyczna 2018/2019

 

mgr Alicja Wieczorek  mail: alicja.wieczorek@wum.edu.pl
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 
Katedra i Klinika i Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii 
ul. Banacha 1a 
(semestr I i II)

mgr Michał Dąbrowski mail: michal.dabrowski@wum.edu.pl 
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 
Katedra i Klinika i Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii 
ul. Banacha 1a 
(semestr I i II)

dr Aneta Brayer mail: anet.brayer@wum.edu.pl
Klinika  Pediatrii
ul. Żwirki i Wigury 63A
(semestr I i II)

mgr Małgorzata Papiernik mail: malgorzata.papiernik@wum.edu.pl
Klinika Pneumonologii i Chorób Alergicznych Katedry Pediatrii
ul. Żwirki i Wigury 63A
(semestr I i II)

mgr Maria Nowak mail: maria.nowak@wum.edu.pl
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii
ul.  Żwirki i Wigury 63A
(semestr I i II)

mgr Alicja Mikulska mail: alicja.mikulska@wum.edu.pl
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A
(semestr I i II)

dr Katarzyna Wesołowska-Górniak mail:  katarzyna.wesolowska-gorniak@wum.edu.pl
Rehabilitacja i usprawnianie w geriatrii
Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza
ul. Wołoska 139
(semestr II)


mgr Aleksandra Pawlak mail: aleksandra.pawlak@wum.edu.pl
Rehabilitacja i usprawnianie w geriatrii
Centrum Onkologii - Instytut
ul. W. Roentgena 5 Warszawa
(semestr I)