Konferencje, szkolenia, zjazdy
Aktywność po transplantacji nerki lub wątroby i psychofizyczne determinanty udziału w życiu społecznym i zawodowym”

9 LISTOPADA 2018


 PLAKAT KONFERENCYJNY, PDF, 4 MB

                     Rejestracja uczestników do 30.10.2018 r., na adres zpk.konferencja@wum.edu.pl, w tytule proszę wpisać udział_bierny_imię_nazwisko. W treści maila proszę podać imię, nazwisko, zawód, w przypadku studentów kierunek i rok studiów

      KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA


Program Konferencji Naukowo - Szkoleniowej

09.11.2018, sala 8, Centrum Biblioteczno – Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

08:00 – 09:00 – Rejestracja uczestników.

09:00 – 09:10 – Uroczyste otwarcie konferencji.

09:10 – 09:35 –  prof. Roman Danielewicz „Przeszczepianie jako metoda z wyboru leczenia niewydolności narządów. Ograniczenia aktywności zawodowej
po przeszczepieniu z punktu widzenia chirurga.”

09:35 – 10:00 – prof. Magdalena Durlik:  „Leczenie immunosupresyjne po transplantacji
i wynikające z niego ograniczenia aktywności zawodowej.”

10:00 – 10:25 – dr hab. Bartosz Foroncewicz: „Odległe wyniki leczenia po przeszczepieniu nerek.”

10:25 – 10:50 – dr hab. Michał Ciszek: „Odlegle wyniki leczenia po przeszczepieniu wątroby.”

10:50 – 11:15 – prof. Joanna  Bugajska: „Adaptacja do aktywności zawodowej po transplantacji nerki lub wątroby.”

11:15 – 11:40 – mgr Elżbieta Włodarczyk: „Udzielanie świadczeń emerytalnych i rentowych, porównanie wyników w Polsce na przestrzeni lat, porównanie z krajami UE.”

11:40 – 12:05 – dr Wojciech Boratyński:  „Aspekty ekonomiczne związane z powrotem do aktywności zawodowej po transplantacji.”

12:05 – 12:30 – dr Grażyna Wójcik:  „Rola pielęgniarki opieki długoterminowej w opiece nad pacjentem po transplantacji nerki i wątroby.”

12:30 – 13:00– Przerwa obiadowa

13:00 – 13:25 – mgr Magdalena Federowicz: „Rola fizjoterapeuty w leczeniu po transplantacji nerki lub wątroby.”

13:25 - 13:50 – dr Katarzyna Wesołowska-Górniak:  „Prezentacja ankiety dotyczącej czynników sprzyjających podjęciu pracy zawodowej po transplantacji.”

13:50 - 14:15 – mgr Jacek Gierus:  „Psychologiczne aspekty powrotu do aktywności zawodowej po transplantacji.”

WSZYSTKIM ZAPROSZONYM GOŚCIOM, STUDENTOM I UCZESTNIKOM 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W NASZEJ KONFERENCJI

IMG_6665.jpgIMG_6788.jpg IMG_6859.jpg    

IMG_6731.jpg IMG_6598.jpg IMG_6730.jpgIMG_6686.jpg

IV Ogólnopolskie Dni Pielęgniarstwa Klinicznego

Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych

25 maja 2017

Program Konferencji:

08:15 – 09:00 – Rejestracja uczestników

09:00 – 09:15 – Uroczyste otwarcie konferencji

09:15 – 11:15 – Sesja Ekspertów

09:15 – 09:45 „Cukrzyca Kiłą XXI wieku”. Dr hab. n. med. Leszek Czupryniak. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

09:45 – 10:15 „Medycyna XXI wieku”. Prof. dr hab. Leszek Pączek. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

10:15 – 10:45 „Nadciśnienie tętnicze - największe zagrożenie dla zdrowia publicznego”. Prof. dr hab. med. Zbigniew A. Gaciong, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego    Angiologii, Warszawski  Uniwersytet Medyczny

10:45 – 11:15 "POChP jako choroba cywilizacyjna: czynniki ryzyka, epidemiologia, następstwa ogólnoustrojowe i profilaktyka". Dr hab. n. med.Tadeusz Przybyłowski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny


11:15 – 11:30 – Przerwa kawowa / Sesja Plakatowa

11:45 – 13:15 – Sesja Otwarta

13:15 – 14:00 – Przerwa obiadowa

14:00 – 15:45 – Sesja Studencka

15:45 – 16:15 – Podsumowanie konferencji, wręczenie nagród

-----------------------------------------------------------------------

OGÓLNOPOLSKIE STUDENCKIE DNI PIELĘGNIARSTWA KLINICZNEGO PEDIATRIA

DZIECKO WOBEC ZAGROŻEŃ CYWILIZACYJNYCH XXI WIEKU

22 kwietnia 2016 godz. 9


sala nr 8 Centrum Biblioteczno – Informacyjne WUM

ul. Żwirki i Wigury 63 Warszawa

Szczegółowy program konferencji dostępny tutaj

________________________________________________________________

Konferencje Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego:

 •  XIII Kongres Pielęgniarek Polskich pt: ,,Przyszłość Pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj” 15.09.2016
 •  Międzynarodowy Dzień Pielegniarki pt. "Praktyka Pielęgniarskie - Kierunki Rozwoju"    18.05.2016
 •  Ogólnopolskie Studenckie Dni Pielęgniarstwa Klinicznego - "Pediatria-Dziecko wobec zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku" 22.04.2016    
 •   Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki "Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian" - Efektywna opieka pielęgniarska i racjonalne koszty 15.05.2015
 • Ból i cierpienie w praktyce klinicznej 20.05.2015
 • Problemy Współczesnego Pielęgniarstwa 1.03.2013
 • Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii 6 - 7.12.2012
 • Wizerunek Pielęgniarki XXI Wieku 12.10.2012
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Astma - Alergia - POChP. Chory - Lekarz - Pielęgniarka. Edukacja Chorych 25 - 28.06.2008
 • XX - lecie Warszawskiego Hospicjum Społecznego 9.11.2007
 • IV Warszawskie Spotkanie Edukacyjne. Astma - Alergia - POChP. Chory - Lekarz - Pielęgniarka 3.03.2007