Konferencje, szkolenia, zjazdy

----------------------------------------------------------------------------

UWAGA

 

IV Ogólnopolskie Dni Pielęgniarstwa Klinicznego

Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych

25 maja 2017

sala 8 im. prof. J. Zaorskiego,

Centrum Biblioteczno – Informacyjne

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 63, Warszawa

Szanowni Państwo,

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego zaprasza do zgłaszania udziału biernego w Konferencji "Ogólnopolskie Studenckie Dni Pielęgniarstwa Klinicznego. Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych". 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres sdp2017@wum.edu.pl w treści maila wpisując: UDZIAŁ_BIERNY_imię i nazwisko. Zgoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Patronat Honorowy


J.M. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś


Rektor

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu

Organizator

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Program Konferencji:

08:15 – 09:00 – Rejestracja uczestników

09:00 – 09:15 – Uroczyste otwarcie konferencji

09:15 – 11:15 – Sesja Ekspertów

09:15 – 09:45 „Cukrzyca Kiłą XXI wieku”. Dr hab. n. med. Leszek Czupryniak. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

09:45 – 10:15 „Medycyna XXI wieku”. Prof. dr hab. Leszek Pączek. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

10:15 – 10:45 „Nadciśnienie tętnicze - największe zagrożenie dla zdrowia publicznego”. Prof. dr hab. med. Zbigniew A. Gaciong, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego    Angiologii, Warszawski  Uniwersytet Medyczny

10:45 – 11:15 "POChP jako choroba cywilizacyjna: czynniki ryzyka, epidemiologia, następstwa ogólnoustrojowe i profilaktyka". Dr hab. n. med.Tadeusz Przybyłowski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny


11:15 – 11:30 – Przerwa kawowa / Sesja Plakatowa

11:45 – 13:15 – Sesja Otwarta

13:15 – 14:00 – Przerwa obiadowa

14:00 – 15:45 – Sesja Studencka

15:45 – 16:15 – Podsumowanie konferencji, wręczenie nagród

Informacja dla autorów:

OCZEKUJEMY NA PRACE ORYGINALNE ORAZ OPISOWE

TERMIN SKŁADANIA STRESZCZEŃ - 24.04.2017 r.

Streszczenia wraz z formularzem zgłoszeniowym prosimy przesyłać na adres sdp2017@wum.edu.pl w tytule umieszczając dane autora i pracy

(imię_nazwisko_tytuł pracy_rodzaj sesji)

Wszystkie informacje oraz formularze zgłoszeniowe będą umieszczane na bieżąco na stronie Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego

http://zpk.wum.edu.pl/ w zakładce „Konferencje”

Przygotowanie prac:

Streszczenie może zawierać maksymalnie 250 słów, czcionka „12” Times New Roman, interlinia 1,5 pkt. Tekst powinien być wyjustowany oraz sprawdzony pod względem ortograficznym.

W abstrakcie należy umieścić:

1.  Tytuł prezentacji – czcionka pogrubiona

2.  Autor/autorzy, student (uczelnia, kierunek), zawód (miejsce pracy)

3. Treść abstraktu należy przygotować według następującego podziału :

A. Praca badawcza:

wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki badań, wnioski.

B. Praca opisowa:

wstęp, cel pracy, rozwinięcie, podsumowanie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac

 Zgłoszenia do udziału biernego w konferencji będą przyjmowane od 24.04.2017. 


FORMULARZ REJESTRACJI [pobierz plik]


Wytyczne do sesji Plakatowej:

 

Format: A2-A0

 

Czcionka: czytelna, zawierająca polskie znaki, rozmiar tekstu jednolitego co najmniej 20 pkt.oraz adekwatnie większy dla tytułu i nagłówków.

 

Odstęp: podwójny

 

Technika wykonania: dowolna, z uwzględnieniem wartości estetycznej i informacyjnej

 

Powinien zawierać:

 

- Tytuł oraz autorów

 

- Afiliację

 

- Krótkie streszczenie - maksymalnie 120 słów

 

- Metodologię

 

- Dane i wyniki - najlepiej w formie graficznej

 

- Wnioski


-----------------------------------------------------------------------

OGÓLNOPOLSKIE STUDENCKIE DNI PIELĘGNIARSTWA KLINICZNEGO PEDIATRIA

DZIECKO WOBEC ZAGROŻEŃ CYWILIZACYJNYCH XXI WIEKU

22 kwietnia 2016 godz. 9


sala nr 8 Centrum Biblioteczno – Informacyjne WUM

ul. Żwirki i Wigury 63 Warszawa

Szczegółowy program konferencji dostępny tutaj

________________________________________________________________

Konferencje Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego:

 •  XIII Kongres Pielęgniarek Polskich pt: ,,Przyszłość Pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj” 15.09.2016
 •  Międzynarodowy Dzień Pielegniarki pt. "Praktyka Pielęgniarskie - Kierunki Rozwoju"    18.05.2016
 •  Ogólnopolskie Studenckie Dni Pielęgniarstwa Klinicznego - "Pediatria-Dziecko wobec zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku" 22.04.2016    
 •   Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki "Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian" - Efektywna opieka pielęgniarska i racjonalne koszty 15.05.2015
 • Ból i cierpienie w praktyce klinicznej 20.05.2015
 • Problemy Współczesnego Pielęgniarstwa 1.03.2013
 • Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii 6 - 7.12.2012
 • Wizerunek Pielęgniarki XXI Wieku 12.10.2012
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Astma - Alergia - POChP. Chory - Lekarz - Pielęgniarka. Edukacja Chorych 25 - 28.06.2008
 • XX - lecie Warszawskiego Hospicjum Społecznego 9.11.2007
 • IV Warszawskie Spotkanie Edukacyjne. Astma - Alergia - POChP. Chory - Lekarz - Pielęgniarka 3.03.2007